Kościół w Sitowcu przygotowany  na miesiąc Maryjny