Poniedziałek 25.11

18:00 - intencji brak

Wtorek 26.11

07:30 - Za Parafian

Środa 27.11

18:00 - Świętej pamięci Zygmunt Wiliński - 23 rocznica śmierci

Czwartek 28.11

18:00 - We własnej intencji - przez św. Andrzeja, patrona

Piątek 29.11

Warszawa: pogrzeb żeglarki

Sobota 30.11

16:00 - Z okazji 65-tej rocznicy ślubu Teresy i Edmunda Rokitów

18:00 - Świętej pamięci Teresa Sobieszczyk - od córki Haliny z mężem

NIEDZIELA 1.12.

08:00 - Z okazji 70-tych urodzin Eugeniusza - z podziękowaniem i prośbą o dalszą opiekę Bożą, od żony z dziećmi i wnukami

09:30 - Świętej pamięci Konrad Nowicki - od córki Krystyny z rodziną

11:00 - Z okazji 35 urodzin Karoliny - z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Matki Bożej