27.04.2020 r. (poniedziałek)

18:00 - Świętej pamięci Regina Modzelewska (od córki z rodziną)

28.04.2020 r. (wtorek)

10:00 - Świętej pamięci kpt. Zbyszek Stosio, sekretarz generalny PZŻ

29.04.2020 r. (środa)

18:00 - Świętej pamięci Michał Grabowski (od klubu sportowego „Fuks” - Wielowicz)

 

30.04.2020 r. (czwartek)

16:00 (Sitowiec) - Świętej pamięci Artur Szalast (od Babci)

18:00 – intencja wolna

01.05.2020 r. (piątek)

13:00 -  spotkanie w sanktuarium w Byszewie

18:00 - Świętej pamięci Jan Baryła (od żony)

02.05.2020 r. Uroczystość Królowej Polski (sobota)

11:00 - Świętej pamięci Anna Szmelter (od rodziny Zielińskich)

16:30 (Sitowiec) – za zmarłych Rodziców i Rodzeństwo z rodziny Zająkałów

18:00 - Świętej pamięci Piotr Paliga (18. Rocznica)

03.05.2020 r. IV Niedziela Wielkanocna

08:00 - Świętej pamięci Zygmunt i Wojciech Wilińscy (z okazji imienin)

09:30 (Sitowiec)  - Świętej pamięci Marianna i Józef Birkholz

11:00 – za Ojczyznę