12.04.2021 r.  (poniedziałek)

18:00  - o zdrowie i pomyślną operację dla Danuty

13.04.2021 r. (wtorek)

08:00 - za Parafian

14.04.2021 r. (środa)

18:00 - Świętej pamięci Jerzy Rychlik (od męskiej Róży Żywego Różańca)

15.04.2021 r. (czwartek)

18:00 - Świętej pamięci Jan Baryła z okazji urodzin

16.04.2021 r. (piątek)

18:00 - brak intencji

17.04.2021 r. (sobota)  

16:00 - (Sitowiec) - Świętej pamięci Jan Węgierski

18:00 - Świętej pamięci Teresa i Jan Sobieszczyk (od syna Leopolda z rodziną)

18.04. 2021 r. (niedziela)

08:00 - Świętej pamięci Anna i Józef Wardyn

09:30 - (Sitowiec) - Świętej pamięci Felicja Najdowska (od rodziny Jakubczak)

11:00 - Świętej pamięci Jan Sobieszczyk w 38. rocznicę śmierci