02.05. 2022 r. (poniedziałek)

13:00 - Msza Św. w sanktuarium w Byszewie

03.05.2022 r. (wtorek) Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski

08:00 - Świętej pamięci Kazimiera Gersz w 2. rocznicę śmierci

09:30 (Sitowiec) - Świętej pamięci Helena i Stanisław Sala oraz świętej pamięci Łucja, Kazimiera i Hieronim Marc

11:00 - Świętej pamięci Jerzy Adrych oraz świętej pamięci Helena i Jan Bratz

04.05.2022 r. (środa)

 18:00 - Świętej pamięci Piotr Paliga w 20. rocznicę śmierci

05.05.2022 r. (czwartek)

18:00 - Świętej pamięci Zygmunt Miller (od córki Hanny z rodziną)

06.05.2022 r. (piątek)

16:00 (Sitowiec) - Świętej pamięci Jan Węgierski oraz świętej pamięci Danuta i Jerzy

18:00 - Świętej pamięci Danuta Domek (od rodziny Zdziarskich)

07.05.2022 r. (sobota)  

16:30 (Sitowiec) - Świętej pamięci Zofia Sieczak od Barbary Jakubczak

18:00 - Świętej pamięci Teresa w 1. rocznicę i świętej pamięci Aleksander Kopeć

08.05.2022 r. (niedziela)

08:00 - Świętej pamięci Stanisław Niemyjski oraz świętej pamięci Stanisława Ryba z okazji imienin

09:30 – (Sitowiec) – …

11:00 - Świętej pamięci Emilia i Jan Kuzara oraz zmarli z rodziny Siwców