23.05.2022 r. (poniedziałek)

16:00 (Sitowiec) - za Parafian

18:00 - Świętej pamięci Helena Rummel (od córki Marii z mężem)

24.05.2022 r. (wtorek)

08:00 - za Parafian

25.05.2022 r. (środa)

19:00 (Sitowiec, przy figurze) - w intencji mieszkańców…

26.05.2022 r. (czwartek)

18:00 - Świętej pamięci Helena Rychlik (od córki Marzeny z rodziną)

27.05.2022 r. (piątek)

15:30 - Msza Św. ślubna

18:00 - Świętej pamięci Marianna i Józef Luberda

28.05.2022 r. (sobota)  

17:00 (Zielonka, przy krzyżu) - w intencji mieszkańców…

29.05.2022 r. (niedziela)

08:00 - Świętej pamięci Jadwiga i Kazimierz Ziemscy

09:30 - (Sitowiec) - Świętej pamięci Edmund Rokita (od córki Urszuli z rodziną)

11:00 - Świętej pamięci Wiesław Modzelewski z okazji 24. rocznicy śmierci oraz świętej pamięci Regina Modzelewska