12.12. 2022r.  (poniedziałek)

1600 (Sitowiec) – za Parafian

1800 - +Tadeusz Sołtysiak (od siostry Zofii)

13.12. 2022r. (wtorek)

1800 – o zdrowie i potrzebne łaski w sprawowaniu Urzędu Piotra – dla papieża Franciszka

14.12. 2022r. (środa)

1000 – Msza Św. pogrzebowa za ś.p. W. Łaskiego

1830 - +Helena Rychlik (od sąsiadów Wąsików)

15.12. 2022r. (czwartek)

730 – +Bogdan Klozak (od siostry Lucyny z rodziną)

16.12. 2022r. (piątek)

1600 (Sitowiec) – brak intencji

1800 - +Danuta Domek z okazji urodzin

17.12. 2022r. (sobota)

700 -  (Sitowiec) – Roraty

800 –  Roraty - +Halina Słomska (od syna Eugeniusza z rodziną)

18.12. 2022r. (niedziela)

 800 – z podziękowaniem za łaski otrzymane w kończącym się roku

 930 (Sitowiec) – +Benedykt i Teresa Kunda

1100 -  +Janina Białkowska (od sąsiadów z ul. Parkowej)