Najważniejsze dane z historii parafii.

Budowla z czerwonej cegły na fundamencie i podmurówce z  ciosów granitowych została wzniesiona w latach 1897-1902 na potrzeby gminy ewangelickiej.

Po wojnie katolicy polscy przygotowali do poświęcenia kościół poewangelicki. Dojeżdżał ks. proboszcz z Wierzchucina Królewskiego.

W 1967 r. władze komunistyczne zgodziły się, po latach starań Prymasa Tysiąclecia, na utworzenie parafii.

Neogotycka świątynia stała się odtąd kościołem parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi.

Ze względu na walory historyczne i architektoniczne obiektu ww. kościół parafialny w 2001 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.

Na terenie parafii znajduje się kościółek filialny p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Tak jak kościół parafialny w Sośnie budowla została wzniesiona przez niemieckich ewangelików na przełomie XIX i XX wieku. Również ta świątynia (bez wieży) wzniesiona jest w stylu gotyckim z czerwonej cegły na podmurówce z ciosanego kamienia.

Od 2007 roku parafia stała się właścicielem dawnej pastorówki, którą odkupiła od Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Obiekt ten już od 1997  r. wypełniał funkcję domu parafialnego i był dzierżawiony od nadleśnictwa.  

Do dzisiejszego dnia pracowało w parafii czterech proboszczów.

Ostatniej wizytacji pasterskiej dokonał Ks. Biskup Ryszard Kasyna dnia 19 listopada 2013 r. Zarządzenia wizytacyjne z ostatniej wizytacji zostały wykonane następująco:

- powołano do istnienia męską Różę Żywego Różańca,

- pięciu mężczyzn zaprzysiężono w męskim stowarzyszeniu Rycerze Kolumba,

- czeka na formalne zatwierdzenie grupa młodzieży jako Szkolne Koło Caritas,

- w roku 2017 przeprowadzono misje parafialne