1. Dziś rozpoczynamy XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny hasło: „Kto we mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego”. Jest to także IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Zachęcam wszystkich do rodzinnego przeczytania Ewangelii wg św. Mateusza.
  2. Dziękuję za obecność na Mszach Św. w tygodniu. W żaden dzień nie przekroczyliśmy dozwolonej liczby osób; zapraszam!
  3. „Bóg zapłać” za wszystkie ofiary, dzięki którym parafia może funkcjonować.
  4. Miesiąc maj rozpoczynamy I. Piątkiem. Proszę zgłosić chorych, których mam odwiedzić.
  5. Począwszy od roku 2000 rokrocznie 1 maja wyruszaliśmy pieszo do sanktuarium Matki Boskiej w Byszewie. W tym roku pojedziemy samochodami. O godz. 13:00 mamy zarezerwowany kościół. Zgodnie z przepisami może tam przebywać ok. 25 osób. Wokół kościoła jest nagłośnienie, zatem każdy, kto przyjedzie, może uczestniczyć w spotkaniu z Panią Krajny. Zapraszam na Mszę Św. i nabożeństwo majowe.
  6. Niedziele Wielkanocne nie ustępują żadnym świętom, dlatego uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski obchodzimy w tym roku w sobotę, 2 maja. Msze Św. tego dnia o 11:00, 16:30 (w Sitowcu) i o 18:00.
  7. 3 maja przypada w IV Niedzielę Wielkanocną. Tradycyjnie to niedziela Dobrego Pasterza i dzień szczególnej modlitwy o powołania do kapłaństwa. Przez cały tydzień będziemy prosić Pana Boga o nowe święte powołania do służby Bożej na polskiej ziemi o dla Kościoła powszechnego. Suma o godz. 11:00 będzie odprawiana w intencji Ojczyzny.
  8. Zachęcam do praktykowania majowych nabożeństw raczej w kościele niż przy przydrożnych świątkach! Zachowanie przepisowej odległości a także „poprawki na wiatr” może bardzo utrudnić odprawienie „majowego” oraz narazić na zakażenie.