1. Dziś w Uroczystość Wszystkich Świętych wznosimy nasz wzrok ku niebu, prosząc świętych Patronów o wypraszanie łask na ten trudny czas.
  2. Jutro, w Dzień Zaduszny, prosimy o łaskę nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.
  3. W tygodniu (od wtorku do soboty włącznie) zaplanowane Msze Św. będę odprawiał sam w kaplicy św. Maksymiliana.
  4. Muszę pozostać w izolacji do poniedziałku, 9 listopada br. Proszę o modlitwę.