1. Program duszpasterski 2020/2021 w oparciu o „Sakramentum Caritatis Benedykta XVI; hasło: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.
  2. Na stronie parafialnej już wczoraj umieściłem uzgodniony z Katechetami plan rorat; każda klasa ma zarezerwowany udział raz w tygodniu. Przypominam o lampionach.
  3. W I piątek miesiąca (4.XII) okazja do Spowiedzi Św. dla kl. IV o 17.30; dla pozostałych po Mszy Św. o 18:00. Spowiedź Św. jest też możliwa przed każdą mszą i po jej zakończeniu. Odwiedzin u chorych z okazji I piątku nie będzie.