1. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę tak w kościele, jak i w domach; za wszystkie ofiary, rozmowy i poczęstunki.
  2. We wtorek, 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się, by ta bolesna rana zabliźniła się jak najszybciej. Modląc się w tej intencji, można zyskać odpust zupełny.
  3. Za tydzień na życzenie papieża Franciszka po raz kolejny przeżywać będziemy Niedzielę Słowa Bożego.
  4. W piątek i w sobotę dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. zdały bardzo pięknie egzamin. Gratuluję i składam podziękowania Panu Katechecie i Rodzicom.