1. Dziękuję wszystkim za udział na „moście modlitewnym” z naszym pelplińskim seminarium – sprawa powołań to ważna rzecz!
  2. Tegoroczną jałmużnę postną w formie skarbonek przeznaczamy dla naszych seniorów.
  3. Przypominam, że w marcu zbieramy na ubezpieczenie kościołów, przeznaczamy na ten cel ofiary za miejsca w ławkach.
  4. W Niedzielę Palmową wysyłamy do Kościerzyny na Światowy Dzień Młodych delegację złożoną z kandydatów do bierzmowania, ale można się też zgłosić na wyjazd poza tą wyznaczoną grupą.
  5. W sobotę Spowiedź Wielkanocna od 10:00 do 12:00 (w Sitowcu od 10:00 do 10:30). Od 10:00 zapraszam szczególnie seniorów, od 10:30 posługiwać będzie 4 spowiedników; proszę o pomoc w przygotowaniu obiadu.
  6. Tradycyjnie zbieramy na kwiaty i świece do Grobu Pańskiego.