1. Dziękuję za liczny i pobożny udział w Mszy Św. na cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych.
  2. Składam serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie ofiary, także za tzw. „miejsca w ławkach”; październikowa zbiórka przeznaczona jest na ogrzewanie plebanii. Zakupiłem nowy odkurzacz do sprzątania kościoła.
  3. Dziękuję młodzieży za udział w spotkaniu formacyjnym. Po mszy można odebrać indeksy i dzienniczki.
  4. Ksiądz Biskup udziela wszystkim wiernym dyspensy od pokarmów mięsnych na piątek, 11 listopada br.
  5. Pomoc Ukrainie: proszę zapoznać się z akcją „rodzina rodzinie”!
  6. Zapowiedzi: I…
  7. Za tydzień Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – zbiórka do puszek.