Od czasu powstania parafii  nie było żadnego powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego. O powołania modlimy się często, specjalnie w I Czwartek miesiąca.