Na terenie parafii działa Poradnictwo Rodzinne. Prowadzi je p. Lidia Bereda, osoba działająca na mocy Dekretu Biskupa Pelplińskiego z dnia 28.06.2011 r. Narzeczeni na spotkania umawiają się indywidualnie.

Zgodnie z posiadaną wiedzą na terenie parafii jest 7 związków  cywilnych, które nie mają przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.