23.10.2023 r. (poniedziałek)

08:00 – w intencji Parafian

24.10.2023 r. (wtorek)

18:00 – śp. Henryk Fifielski (od rodziny Packów i Zdzisława Składnika

25.10.2023 r. (środa)

18:00 – śp. Sławomir Mickiewicz (od rodziny Przybyszów)

26.10.2023 r. (czwartek)

18:00 – śp. Helena i Mieczysław Rummel (od wnuczki Anny z rodziną)

27.10.2023 r. (piątek)

18:00 – śp. Ewa Madej (od rodziny Zielińskich)

28.10.2023 r. (sobota)

18:00 – śp. Tadeusz i Helena Rychlik oraz śp. Jerzy i Zdzisław

29.10.2023 r. (niedziela)

08:00 – śp. Krystyna i Stanisław Zielińscy

09:30 – śp. Danuta Radecka z okazji 13. rocznicy śmierci (od córki)

11:00 – śp. Helena Skoczylas z okazji 13. rocznicy śmierci