Niedziela 21.07.

8.00 + Pelagia Grochowska - 1 rocz.

9.30 + Maria i Benedykt Szandała oraz 

         + Zenona i Władysław Gruccy

NIEDZIELA 14.07.

8.00  + Świętej pamięci Elżbieta Split - 12 rocz.

9.30  + Świętej pamięci Ryszard Stachowicz - od córki Renaty z rodz.

11.00 + Świętej pamięci Pelagia Grochowska - 1 rocznica i za Zmarłych z rodz. Żarczyńskich i Grochowskich