Sakrament Bierzmowania udzielany jest w parafii co 2 lata. Poprzedza go 15-miesięczna formacja. Polega ona na comiesięcznych spotkaniach i katechezach tak dla młodzieży, jak i rodziców. Młodzież m. in. wykazuje się znajomością  czterech Ewangelii. Obchodzona jest również rocznica bierzmowania.

Do pobrania:

docxPROŚBA DO BISKUPA O UDZIELENIE SAKRAMENTU

docxPROŚBA DO PROBOSZCZA O DOPUSZCZENIE DO FORMACJI

docxWzór zgody na udział w dniu skupienia i rekolekcjach GPS dla kandydatów do bierzmowania