Sakrament Bierzmowania udzielany jest w parafii co 2 lata. Poprzedza go 15-miesięczna formacja. Polega ona na comiesięcznych spotkaniach i katechezach tak dla młodzieży, jak i rodziców. Młodzież m. in. wykazuje się znajomością  czterech Ewangelii. Obchodzona jest również rocznica bierzmowania.