Skrót z zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

  1. Dyspensa od uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej:

- podeszły wiek,
- objawy infekcji,
- dzieci i młodzież,
- ci, co czują obawę przed zarażeniem.

  1. Osoby te maja trwać w łączności ze wspólnotą kościoła przez osobistą modlitwę i transmisje telewizyjne i radiowe.
  2. Do 29 marca br.:

- kapłani i szafarze będą bardzo dobrze myć ręce przed samą liturgią,
- możliwość Komunii Świętej na rękę,
- puste kropielnice,
- folie na kratkach konfesjonału,
- „znak pokoju” tylko przez skłon głową.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, także w czasie epidemii, dlatego niewyobrażalne jest, aby nie modlić się w naszych kościołach. Wszyscy prośmy o pokój serca i łaskę.

Uwaga: Do niedzieli Msze Święte wg dotychczasowego porządku.

Dziś i  jutro (13-14.03) kościół będzie otwarty od godziny 16:00 dla indywidualnej modlitwy.