W związku z postanowieniami władz państwowych z dnia 24.03.2020r. wprowadzam następujące regulacje w służbie Bożej i posłudze mojej jako Waszego duszpasterza:

  1. W budynku kościoła może przebywać do 5 osób, nie wlicza się w to posługujących przy ołtarzu.
  1. Służba liturgiczna do czasu uruchomienia szkół może być sprawowana tylko przez osoby dorosłe.
  1. Zalecam, by dzieci i młodzież pozostawały w domu, a rodzice poprowadzą w kościołkach domowych nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żalów, które odtąd nie będą odprawiane w kościele.
  1. Posługa sakramentalna chorych tylko na wezwanie i w niebezpieczeństwie śmierci!
  1. Pierwszeństwo w udziale we mszy świętej mają osoby zamawiające intencje danej mszy. Osoby „nadliczbowe” na początku każdej mszy świętej mogą otrzymać Komunię Świętą bez wchodzenia do kościoła i przy zachowaniu przepisowej odległości, a następnie udają się do domu.
  1. Chęć przystąpienia do Sakramentu Pojednania należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w celu określenia szczegółów.
  1. Przez cały ten trudny czas jestem z Wami i służę w każdej chwili. Proszę też o tradycyjne wsparcie na funkcjonowanie parafii.

Wasz Proboszcz