1. Dziś zakończenie „Białego Tygodnia” na Mszy Św. o godz. 10:00.
  2. Dziś odpust Św. Tereski od dziesiątka Jezus. Mieszkańcy Sitowca zapraszają na godz. 12:00. Sumę odpustową odprawi ks. prefekt Piotr Kotras.
  3. Miesiąc Różańca Świętego rozpoczynamy uroczystością udzielenia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej młodzieży kl. VIII i I ponadpodstawowej. W kościele w Mąkowarsku J. Ex. Ks. Bp Ryszard Kasyna dokona tego aktu 1.10. br. o godz. 18:00.
  4. W przeddzień bierzmowania, 30 września o godz. 20:00 rozpoczynamy „Noc Ducha”. Rodzice modlą się o pomyślność życiową dla swoich dzieci, ufając, że otrzymane dary Ducha Świętego pomogą dzieciom odkryć powołanie i osiągnąć szczęście. Każdy rodzic wypowie do mikrofonu imię swego dziecka i krótką prośbę do Ducha Świętego.
  5. Za 2 tygodnie (11 października) XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”.